T: +372 66 88 647
F:
Skype: andresaavik1

Andres Aavik

Partner

Tegevusvaldkonnad

Intellektuaalse omandi kaitse, tsiviilõigus ja tsiviilprotsessiõigus, äriõigus, esindus kohtus ning arbitraaž. Eesti-vene-eesti vandetõlk (kutsetunnistus nr 116)

Keeled

Eesti, inglise, vene, soome, saksa

Ametialane karjäär

Alates 2006 partner, Aavik & Partnerid Advokaadibüroo
2004 – 2006 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Aivar Pilv
1990 – 2004 partner, Advokaadibüroo HETA
1990 advokaat, Tallinna I Õigusnõuandla
1987 – 1990 kohtunik, Tallinna Mererajooni Rahvakohus
1984 – 1987 uurimisosakonna ülem, Tallinna Mererajooni Siseasjade Osakond
1982 – 1984 uurija, Tallinna Linna Siseasjade Valitsus
1980 – 1982 õppejõud, NSV Liidu Siseministeeriumi Tallinna Miilitsa-Erikeskkool

Haridus

1980 Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eesti (mag. iur.)

Liikmelisus

Eesti Advokatuur (vastu võetud 1990)
Alates 2013 – Eesti Kindlustusseltside Liit, vahekohtunik ja lepitaja
Alates 2012 –  Riia Rahvusvaheline Kaubanduslik Arbitraažikohus, arbiter
2005 Eesti Advokatuuri Aukohtu liige
2005 Siseministri sisejulgeoleku nõukoja liige
2003 – 2005 Siseministri politseinõukoja liige
2003 – oktoober 2004 Tallinna Linnavolikogu liige
Alates 2001 – Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu liige
1999 – 2003 AS Harjumaa Liinid nõukogu liige
1998 – 1999 AS Tallinna Lennujaam nõukogu liige
1994 – 2004 Eesti Advokatuuri juhatuse liige
1991 – 1994 Eesti Advokatuuri Kutsesobivusekomisjoni liige